سس فلفل

  • سس فلفل قرمز-دستساز سنتی

    سس فلفل قرمز-دستساز سنتی

    فلفل غلاف عالی و فلفل ارزن برای سس چیلی انتخاب شده است که با فرمول منحصر به فرد فرآوری شده است.طعمی ماندگار و فراموش نشدنی دارد. عطر و طراوت را در هنگام پختن غذاها اضافه می کند.

  • فلفل حصیری با سبزی خزه پیچک

    فلفل حصیری با سبزی خزه پیچک

    سبزی ترد و با طراوت پیچک خزه همراه با فلفل حصیری بی حس کننده، آن را تند، خوشمزه، ترد و اشتها آور می کند، جوانه های چشایی را فورا باز می کند و طعم بی پایانی به جا می گذارد.این یک خوراکی ضروری است.